Lapin Kansa raportoi, että Vihreiden varavaltuutettu Miikka Keränen jätti maanantaina Rovaniemen kaupunginvaltuustolle aloitteen jakamistalouden edistämisestä kaupungissa.

Keränen sanoo:

"Esitän aloitteessa, että kaupunki selvittää mahdollisuutta vuokrata omistuksessaan olevia asuntoja esimerkiksi Airbnb tai Friday Flats -verkkopalveluiden kautta lyhyeen käyttöön. Samalla tulee selvittää, voiko vuokra-asunnoissa asuvat jälleenvuokrata asuntojaan jakamistalouden periaatteella."

Matkailun majoituskapasiteetti on jatkuva ongelma niin Rovaniemellä kuin muuallakin Lapissa. Keränen toivoo, että myös muut Lapin kunnat selvittäisivät oman tilanteensa.

"Matkailijamäärät ovat ihailtavassa nousussa. Jakamistalous on mahdollisuus vastata majoituskapasiteetin puutteeseen ilman suuria investointeja. Tällaisten verkkopalveluiden kautta on mahdollisuus hyödyntää tyhjänä seisovia asuntoja ja mökkejä. Lisäksi tämän tyyppinen majoituskeino voi tavoittaa myös uusia matkailijakuntia."