Read in English below.

Våra företagskunder har ett brådskande behov för inkvartering i Malmö - äger du en bostad?

Det finns brist på lämplig boende för våra kunder i Malmö. Det ökande antalet av affärsresor i området ökar efterfrågan på bostäder. Äger du en bostad i Malmö? Vi hyr bostäder och börjar betala hyran strax efter att vi har hittat lämpliga bostäder.

Bostäder som vi letar efter i Malmö

 • Ligger i området Malmö - Hyllie
 • finns i alla storlekar, för det mesta mindre bostäder
 • är nya eller i gott skick
 • är möblerade eller omöblerade

Finländsk Forenom erbjuder genom Friday Flats –tjänsten ett oerhört enkelt och tryggt sätt att hyra ut en bostad. Med hjälp av tjänsten kan du hyra ut din bostad endast till våra pålitliga företagskunder. För närvarande letar vi efter bostäder uttryckligen till våra företagskunders förfogande.

Varför skulle man registrera sin bostad i Friday Flats?

 • Vi betalar en fast hyra till uthyraren i ditt område
 • Forenom betalar hyran och ansvarar för bostaden
 • Gästerna är personal till våra pålitliga och långvariga företagskunder
 • Ett ekonomiskt stabilt företag som hyrestagare
 • Möjligheten att tjäna hög avkastning på bostaden inom en kort tid
 • I Premium-modellen tar vi hand om allt för dig

I Premium-modellen tar vi hand om allt arbete som uthyrning av din bostad medför. Vår yrkeskunnig personal städer bostaden, tar emot gästerna och tilldelar nycklar.

Därför väljer kunderna Premium-modellen

 • Du behöver inte använda din tid för att hitta rätta hyresgäster
 • Forenom tar hand om bostaden. Vi städer och kollar bostaden regelbundet och alltid när den ena hyresgästen flyttar ut och den andra in.
 • Den yrkeskunniga personalen tar hand om hyresgästernas kundtjänst 24/7
 • Du kan till och med semestra utomlands och få passiv inkomst på din bostad

Jag är intresserad av Forenom Friday Flats -tjänst, ni får gärna kontakta mig.

There’s a need in Malmö Väster district, most preferably Hyllie area, for lodging that’s suitable for our clients. The demand is growing due to the growing amount of business traveling in the region. Do you own an apartment in Malmö? We can rent your apartment and start paying rent as soon as we find suitable properties.

We are looking for the following in Malmö

 • Most preferably from Hyllie area
 • Apartments from all sizes, mostly small apartments
 • New or in good condition
 • Furnished or empty

The Finnish Forenom offers an incredibly easy and safe way to rent out your apartment with the Friday Flats service. Through the service, you can rent out your apartment only to our reliable business clients. Right now, we are looking for apartments specifically for our business clients.

Why should you add your apartment to Friday Flats?

 • In your area we pay a flat fee to the lessors
 • Forenom pays the rent and is responsible for the apartment
 • The guests are personnel of our reliable and long-time business clients
 • Your tenant will be a well-established, financially sound company
 • Possibility to earn a high yield in a short time with your apartment
 • In the Premium model we take care of everything for you

The Premium model means we take care of all the work caused by the renting. Our professional personnel will take care of the cleaning, reception, and handing out the keys

This is why our clients choose the Premium model

 • You do not need to waste your time in looking for tenants
 • Forenom takes care of the apartment, we clean and check the apartment regularly and always when the tenants change
 • Our professional personnel takes care of the tenants’ customer service 24/7
 • You can spend your vacation abroad if you prefer and earn money with the apartment without doing anything

I’m interested in Forenom’s Friday Flats service, please contact me